Pagament d'impostos

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.
Per a fer el pagament d'impostos o altres gestions les podeu fer de forma presencial a qualsevol Oficina de l'Organisme Autònom de Gestió Tributaria, en hores d'oficina, o bé per internet, les 24 hores del dia, a la seva pàgina web.

Per Internet:
Pagament online dels vostres impostos

Presencialment:
Oficina més propera:
ORGT - Oficina de Berga
C/ Gran Via, 42
08006 - Berga
Telf. 938 221135 Fax. 934 117 818
Email: orgt.berga@diba.es

Darrera actualització: 30.05.2018 | 12:35
Darrera actualització: 30.05.2018 | 12:35